با کم و زیاد شدن مساحت ملک در سند چه کنیم ؟

قانونگذار برای خریداری که متراژ خانه او کمتر از متراژ نوشته شده در سند باشد، حق فسخ قرار داده است

قانونگذار برای خریداری که متراژ خانه او کمتر از متراژ نوشته شده در سند باشد، حق فسخ قرار داده است.

با کم و زیاد شدن مساحت ملک در سند چه کنیم؟ اگر فردی یک دستگاه آپارتمان پیش خرید کرده باشد و در سند آن متراژ نوشته شده باشد، اما پس از ساخته شدن خانه متوجه شود که متراژ خانه کمتر از آن چیزی است که در قرارداد نوشته شده می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

در ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان به این موضوع اشاره شده است و پش بینی شده اگر ساختمانی پیش فروش شده و متراژ آن بیش از 5 درصد کمتر از میزانی باشد که در قرارداد نوشته شده است، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

دریافت پول مازاد متراژ از فروشنده خانه

البته اگر خریدار دوست نداشته باشد که قرارداد خود را فسخ کند، می‌تواند قیمت مازاد آن متراژ را بر اساس قیمت روز از پیش فروشنده دریافت کند، یعنی هم حق فسخ و هم حق دریافت وجه مازاد وجود دارد.

منبع : پایگاه خبری اختبار