• شماره تماس

    03136633179

  • آدرس

    اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید غربی جنب کوچه اطلس ساختمان عقیق طبقه دوم واحد ۳

جدید ترین عنوان ها

عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

نام نویسنده
عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

ادامه مطلب ...

وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم

نام نویسنده
وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم

وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم

ادامه مطلب ...

برخی از نکات مهم تنظیم قراردادهای بین المللی

نام نویسنده
برخی از نکات مهم تنظیم قراردادهای بین المللی

برخی از نکات مهم تنظیم قراردادهای بین المللی

ادامه مطلب ...

آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی

نام نویسنده
آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی

آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی

ادامه مطلب ...

مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

نام نویسنده
مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

ادامه مطلب ...

انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا-مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

نام نویسنده
انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا-مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا-مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

ادامه مطلب ...

ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

نام نویسنده
ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی آثار اصل برائت در مرحله تحیقات مقدماتی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی آثار اصل برائت در مرحله تحیقات مقدماتی

بررسی تطبیقی آثار اصل برائت در مرحله تحیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی

نام نویسنده
معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی

معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

ویژگی های جر م انگاری در پرتو اسناد حقوق بشر

نام نویسنده
ویژگی های جر م انگاری در پرتو اسناد حقوق بشر

ویژگی های جر م انگاری در پرتو اسناد حقوق بشر

ادامه مطلب ...

ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

نام نویسنده
ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

ادامه مطلب ...

اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

نام نویسنده
اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

ادامه مطلب ...

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

نام نویسنده
مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

ادامه مطلب ...

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1390

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1390

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1390

ادامه مطلب ...

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

نام نویسنده
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

ادامه مطلب ...

قانون مدل در تجارت الکترونیکی با راهنمای تصویب 1996 با مقاله اضافی

نام نویسنده
قانون مدل در تجارت الکترونیکی با راهنمای تصویب 1996 با مقاله اضافی

قانون مدل در تجارت الکترونیکی با راهنمای تصویب 1996 با مقاله اضافی

ادامه مطلب ...

لغت نامه حقوقی آکسفورد

نام نویسنده
لغت نامه حقوقی آکسفورد

لغت نامه حقوقی آکسفورد

ادامه مطلب ...

اصول حقوقی قرادادهای تجاری بین المللی

نام نویسنده
اصول حقوقی قرادادهای تجاری بین المللی

اصول حقوقی قرادادهای تجاری بین المللی

ادامه مطلب ...

اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت

نام نویسنده
اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت

اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت

ادامه مطلب ...