• شماره تماس

    03136633179

  • آدرس

    اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید غربی جنب کوچه اطلس ساختمان عقیق طبقه دوم واحد ۳

جدید ترین عنوان ها

بایسته های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس

نام نویسنده
بایسته های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس

بایسته های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی حق در خواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین وحقوق ایران

نام نویسنده
بررسی تطبیقی حق در خواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین وحقوق ایران

بررسی تطبیقی حق در خواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین وحقوق ایران

ادامه مطلب ...

بررسی آگاهی مادران از منشور حقوق زنان باردار

نام نویسنده
بررسی آگاهی مادران از منشور حقوق زنان باردار

بررسی آگاهی مادران از منشور حقوق زنان باردار

ادامه مطلب ...

شکل گیری همکاری بین المللی در مواجهه با تروریسم فرصت ها، چالش ها و راهکارها

نام نویسنده
شکل گیری همکاری بین المللی در مواجهه با تروریسم فرصت ها، چالش ها و راهکارها

شکل گیری همکاری بین المللی در مواجهه با تروریسم فرصت ها، چالش ها و راهکارها

ادامه مطلب ...

مالکیت معنوی در آثار هنری با تأکید بر هنرهای تجسمی

نام نویسنده
مالکیت معنوی در آثار هنری با تأکید بر هنرهای تجسمی

مالکیت معنوی در آثار هنری با تاکید بر هنرهای تجسمی

ادامه مطلب ...

ولی امر و مالکیت اموال عمومی

نام نویسنده
ولی امر و مالکیت اموال عمومی

ولی امر و مالکیت اموال عمومی

ادامه مطلب ...

عیوب موجب فسخ نکاح

نام نویسنده
عیوب موجب فسخ نکاح

عیوب موجب فسخ نکاح

ادامه مطلب ...

عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

نام نویسنده
عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

ادامه مطلب ...

وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم

نام نویسنده
وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم

وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم

ادامه مطلب ...

برخی از نکات مهم تنظیم قراردادهای بین المللی

نام نویسنده
برخی از نکات مهم تنظیم قراردادهای بین المللی

برخی از نکات مهم تنظیم قراردادهای بین المللی

ادامه مطلب ...

آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی

نام نویسنده
آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی

آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی

ادامه مطلب ...

مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

نام نویسنده
مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

ادامه مطلب ...

انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا-مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

نام نویسنده
انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا-مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا-مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

ادامه مطلب ...

ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

نام نویسنده
ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی آثار اصل برائت در مرحله تحیقات مقدماتی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی آثار اصل برائت در مرحله تحیقات مقدماتی

بررسی تطبیقی آثار اصل برائت در مرحله تحیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی

نام نویسنده
معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی

معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

ویژگی های جر م انگاری در پرتو اسناد حقوق بشر

نام نویسنده
ویژگی های جر م انگاری در پرتو اسناد حقوق بشر

ویژگی های جر م انگاری در پرتو اسناد حقوق بشر

ادامه مطلب ...

ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

نام نویسنده
ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

ادامه مطلب ...

اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

نام نویسنده
اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل

ادامه مطلب ...