مطالب جدید


زمان-برگزاری-آزمون-وکالت-اعلام-شد

زمان برگزاری آزمون وکالت اعلام شد

رای-وحدت-رویه-شماره-1775-مورخ-1399-11-28-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399-11-28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

جهات-قانونی-شروع-به-تعقیب-چگونه-است؟

جهات قانونی شروع به تعقیب

مزایای-تنظیم-قرارداد

مزایای تنظیم قرارداد

کسی-که-به-دیگری-بدهی-دارد-و-محکوم-شده-در-چه-صورتی-زندانی-می-شود؟

کسی که به دیگری بدهی دارد و محکوم شده در چه صورتی زندانی می شود؟

آزمون-کارشناسی-ارشد-1400-به-مرداد-موکول-شد

آزمون کارشناسی ارشد 1400 به مرداد موکول شد

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

قوانین-جدید-چک-های-برگشتی-در-ایام-کرونا

قوانین جدید چک های برگشتی در ایام کرونا

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

چگونگی-تعیین-میزان-نفقه

چگونگی تعیین میزان نفقه

نحوه-دفاع-در-برابر-شهادت-کذب

نحوه دفاع در برابر شهادت کذب

چند-نظریه-مشورتی-در-رابطه-با-شیوع-بیماری-کرونا

چند نظریه مشورتی در رابطه با شیوع بیماری کرونا